Yazılım Teknolojileriyle Sunulan Özellikler

Standardizasyon

Standardizasyon sayesinde bilgiye ulaşım ve paylaşım daha kolaylaşacak, veri madenciliği, veri analizi , iş zekası ve iş analitiği gibi veriye dayanan çalışmaları daha rahat yapabileceksiniz.

Web Tabanlı, Tablet ve Akıllı Telefon Uyumlu

Kullanıcı dostu, zengin özelliklere sahip ve tasarım yönü güçlü mobil web uygulamalar ile farklı bir boyuta ulaşacak, iş performansınızı artıracaksınız. Hızlı ve en etkili çalışma yolunu seçmiş olacaksınız.

Organizasyon Modellerinin Aktarımı

Farklı yönetim modellerine sahip kurumların organizasyon yapılarının aktarımı tarafımızdan başarıyla yapılmaktadır. Bu sayede hiçbir sıkıntıya girmeden çalışmalarınızı rahatlıkla yapabileceksiniz.

Merkezi Yönetim

Dağınık ve çoklu yönetime sahip kurumunuzun iş güvenliği, sağlık, kalite vb. yönetimleri tek platform altında toplayacaksınız.

Ofis resmi

GENEL ÖZELLİKLER

 • Kurumunuz tüm lokasyonlarının kendi içerisinde (ürünün admini merkez tarafından verilecek yetki kadarıyla) çalışmalar yapabilmesine ayrıca tek merkezden tüm lokasyonlarda ki kayıtların güncel durumlarının izlenmesi imkanını sağlar.
 • Uygulama güncel tüm browserlar(internet tarayıcılar) ile kullanılır.
 • Uygulamaya mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanabilir.
 • Sistem MERNİS kontrolü ile çalıştığından kurum ve alt işveren çalışan takibinde her türlü çakışma ve karışıklığı önleyecektir.
 • Sınırsız kullanıcı ile bünyenizde bulunan tüm çalışanlar verilecek yetkiler içerisinde programdan yararlanabileceklerdir. Bu şekildeki bir uygulama İSG Kültürü oluşumunu da hızlandıracaktır.
 • Türkiye'ye yayılmış tüm iş yerlerinizde işe alım, personel ve diğer konularda standardizasyon sağlanır.
 • İşe alım süreç yönetimi istenildiği şekilde düzenlenebilir ve aşamalara göre sorumlu belirlenebilir.
 • Tüm personellerinize ait belge, eğitim, sağlık, KKD vb. tanımlamalarında standardizasyon sağlanır.
 • Grup şirketleri arasında sohbet imkanı vardır.
 • SMS ve e-mail ile hatırlatma yoluyla tüm çalışanlarınız bilgilendirilir.
 • Detaylı ajanda ile İSG faaliyetlerinin takibi yapılacaktır.
 • Bütün sistemde iş yeri-proje bazlı standardizasyonu sağladığı için OSGB’lerin hizmet süresi, belgeleri, hak edişleri ile ilgili merkez bazlı takibine imkan sağlar.
 • Farklı OSGB lerden hizmet alınması ya da OSGB değişikliği olması durumunda kurum standartlarınız olduğu için hizmet alımında kesinti olmaz.
 • Kurumun risk değerlendirmelerinde standardizasyonu sağlanır.
 • Saha kontrollerinde standardizasyon sağlanır.
 • Uygunsuzluk yönetiminde standardizasyon sağlanır.
 • Personele ait her türlü bilgi sistemde bulunan QR code özelliği vasıtasıyla anlık olarak sahada takip edilebilir.
 • Makine teçhizata ait her türlü bilgi sistemde bulunan QR Code özelliği vasıtasıyla anlık olarak sahada takip edilebilir.

Medikal resmi

MEDİKAL

 • Bir işyeri hekimi birden fazla 'Alt Birim' e yetkili kılınabilir.
 • İşyeri hekimi, uygulama üzerinde “günlük”, “aylık”, “senelik” çalışma takvimleri oluşturabilmeli ve belli zaman aralığı için programının çıktısını alabilir.
 • Uygulama üzerinde, hastalık havuzu ve ICD kodları vardır.
 • İşyeri hekimi tarafından uygulama üzerinde reçete ve sağlık raporu hazırlanıp basılabilir. İşyeri hekiminin reçete yazarken faydalanacağı ilaç isimleri ve bilgileri uygulamada vardır.
 • İşyeri hekimi tarafından bir personele sağlık raporu yazıldığında uygulama, personelin bağlı bulunduğu İnsan Kaynakları departmanı ile personelin üst yöneticisine mail yoluyla bilgi verilebilir.
 • Sağlık bilgileri gizli bilgiler olduğu için işyeri hekimi ve varsa yetki verilen diğer personel dışında kimsenin bu bilgileri göremeyeceği güvenli bir yapıdadır.
 • Uygulama üzerinde işe giriş muayene formu, periyodik muayene formu oluşturabilir ve veri tabanında saklanabilir.
 • İşyeri hekimi muayeneye gelen çalışanın bilgilerini görebilir (bölüm ve görevine ilişkin tehlikeler, kullandığı kişisel koruyucu donanımlar, önceki muayene kayıtları, çalıştığı bölümün ortam ölçüm değerleri, iş kazası, ramak kala, meslek hastalığı kayıtları vb.).
 • Çalışanlardan istenen tetkik sonuçları uygulama üzerinde tutulabilir.
 • Personelin revir kayıtları tutulabilir.
 • Ortam ve maruziyet ölçüm kayıtları saklanabilir. Kişisel maruziyet ölçüm takibi yapılabilir.
 • Personele yapılan aşıların takibi yapılabilir.
 • Personel sağlık raporlarının takibi yapılabilir.
 • Farklı kademeleri bulunan “Randevu Sistemi” ile, çalışanlarınız ister kendi muayene randevusunu kendisi alabilir, isterse yöneticisinin onayından geçerek randevu alabilir. Hatta istenirse Hasta Kabul/ Ön Banko aşaması da eklenerek hastanelerde kullanılan randevu sistemi ile kurumunuzda ki randevular yönetilebilir.
 • Doktorlarınız sık kullandığı ilaçları, bulguları ve/veya tanıları kaydedebilir, kendisine özel liste yapabilir böylelikle doktor açısından programın; özellikle muayene ve reçete girişleri sırasında hızlı ve kolay kullanımı sağlanır.
 • Revirde verilen ilaçlar ecza dolabından otomatik eksiltilir.
 • Gebe İzlem Ekranı üzerinden ilgili çalışanların gözetimi yapılabilir.
 • İlaçlar ve sarf malzemeleri kullanıcı tarafından tanımlanabilir.
 • Her muayenede hastaya özel dikkat edilmesi gereken bilgiler görülebilmelidir.

İş Güvenliği resmi

İŞ GÜVENLİĞİ

 • Bir iş güvenliği uzmanı birden fazla Alt Birim’e yetkili kılınabilir.
 • İş güvenliği uzmanı, uygulama üzerinde “günlük”, “aylık”, “yıllık” çalışma takvimlerini oluşturur ve belli zaman aralığı için programının çıktısını alabilir.
 • Acil Durum Yönetim Planı ve Kaçış Planı çizimleri ile birlikte uygulama üzerinde herhangi bir 3. parti uygulamayı gerektirmeden veya çağırmadan hazırlanabilir.
 • Planlar hazırlanırken yüklenen kroki üzerinde işaretlemeler yapılabilir ve metin eklenmesine olanak sağlanır.
 • Tüm tatbikatlar kayıt altına alınabilir, tatbikat sonuçları bulgu ve risk değerlendirme kayıtlarına dönüştürülebilir. Alınacak tedbirler DÖF ler şeklinde izlenebilir.
 • Ana Birim ve / veya herhangi bir Alt Birimde acil durum görevlilerinden birinin işten ayrılması veya görev yerinin değişmesi durumunda uygulama, giden acil durum görevlisi yerine yeni bir acil durum görevlisi atanması gerektiğini ilgili iş güvenliği uzmanına mail yoluyla hatırlatır.
 • Ana Birim ve Alt Birim seviyesinde kullanılan iş ekipmanlarının envanteri tutulabilir.
 • İş ekipmanının periyodik kontrol tarihleri uygulamaya girilebilir. Periyodik kontrol zamanı gelen ekipman için belli bir süre öncesinde uygulama üzerinde uyarı verilebilir.
 • İş ekipmanı periyodik kontrollerinin belgeleri ve dokümanları kayıt altına alınabilir. Kontrol sonucunda uygunsuzluk tespit edilen iş ekipmanı için DÖF kaydı açılabilir, termin tarihi ve sorumlusu ile birlikte kayıt altına alınabilir.
 • Kurum KKD envanteri tutulur. Personele teslim, dağıtım, zimmet ve stok takibi yapılır.
 • Bir personel için aynı anda birden fazla KKD zimmetine imkân verilebilir.
 • Değişim vakti gelen KKD’ler için hatırlatma ya da uyarı işlevi vardır.
 • CHIP ve AB’ye ait CLP yönetmeliğine uygun malzeme güvenlik bilgi kartı (MSDS) oluşturulabilir.
 • İş kaza kayıtları, bakanlık tarafından belirlenmiş formata uygun olarak oluşturulup saklanabilmelidir.
 • Yaşanan iş kazası için hazırlanan her türlü doküman ve fotoğrafa, iş kazası için oluşturulan kayıt üzerinden ulaşılabilir.
 • İş kazalarına ilişkin maliyet analizi yapılabilir.
 • Kapsamlı Olay Araştırma metodu ile yaşanan kazalar en ince ayrıntısına kadar araştırılabilir, denetlenebilir ve ilgililere verilecek DÖF/Aksiyonlar aracılığıyla kazalar kolaylıkla önlenebilir hale getirilebilir.

Masa - görüşme/değerlendirme resmi

Form, Döf ve Aksiyon

Form Yönetim Sistemi ile her türlü ekipmanın periyodik kontrolü, personel ve alt işverenin denetimi, sahadan herhangi bir konuda talep toplanması veya anket tablet ve bilgisayarlar üzerinden tek sefer tanımlanacak standart formlar üzerinden dijital olarak yapılabilir ve sonuçlar sistemde anında görülüp anında Aksiyon alınabilir. Yetkililerce yapılacak kurum içi denetimlerde kullanılması amacıyla uygulama üzerinde standart kontrol listeleri veya kontrol liste taslakları vardır. Kurum dilerse standart kontrol listeleri üzerindeki kontrol maddelerini değiştirebilir ya da eklemeler yapılabilir. Kontrol liste taslakları / şablonları, uygulama admini tarafından değiştirilebilir esnekliktedir. Kurum, yeni kontrol listesi taslakları oluşturabilir. Denetimler sonucunda ortaya çıkan bulgular, takip gerektiren konular için DÖF kayıtları açılabilir, söz konusu kayıtlara sorumlu atanabilir ve Aksiyon alınması gereken termin tarihleri belirlenebilir. Bir personel, ön tanımlı olarak yalnızca kendine atanan DÖF leri görüntüleyebilir. DÖF ler için sorumlu personelin sorumlu olduğu DÖF için ayrılmış bir alana Aksiyon girişi veya açıklama girişi yapabilir. DÖF ler önceliklendirilebilir ve bağımsız DÖF açılabilir. DÖF ler için alınacak / alınan Aksiyonların güncel durumları izlenebilir. Süresi yaklaşan ve geciken DÖF ler için ilgili personele uyarı sistemi üzerinden bildirim yapılabilmelidir. Uygulama üzerinde bir DÖF havuzu vardır. Söz konusu havuz, geliştirilebilir. DÖF açma talebi oluşturma yetkisi verilen son kullanıcı personel tarafından oluşturulacak DÖF ler, sadece bu havuzdan seçilerek oluşturulabilir. Son kullanıcı personel tarafından DÖF / Uygunsuzluk kaydı açılmak istendiğinde bir iş akışı çalışır ve ilgili talep, Kurum tarafından yetkilendirilecek bir personelin onayına düşer. Kayıt açma talebi uygun bulunduğu takdirde kayıt açılabilir, aksi durumda talep reddedilebilir. DÖF kayıtları belirlenecek bir onay akışı ile kapatılabilir. Bir personel, ön tanımlı olarak yalnızca kendine atanan Aksiyonları görüntüleyebilir. Aksiyonlar için sorumlu personelin sorumlu olduğu Aksiyon için ayrılmış bir alana Aksiyonların aşamalarının girişi veya açıklama girişi yapabilir. Aksiyonlar önceliklendirilebilir. Alınacak / Alınan Aksiyonların güncel durumları izlenebilir. Süresi yaklaşan ve geciken Aksiyonlar için ilgili personele uyarı sistemi üzerinden bildirim yapılabilmelidir. Uygulama üzerinde bir Aksiyon havuzu vardır. Söz konusu havuz, geliştirilebilir. Aksiyon açma talebi oluşturma yetkisi verilen son kullanıcı personel tarafından oluşturulacak Aksiyon lar, sadece bu havuzdan seçilerek oluşturulabilir. Son kullanıcı personel tarafından Aksiyon kaydı açılmak istendiğinde bir iş akışı çalışır ve ilgili talep, Kurum tarafından yetkilendirilecek bir personelin onayına düşer. Kayıt açma talebi uygun bulunduğu takdirde kayıt açılabilir, aksi durumda talep reddedilebilir. Aksiyon kayıtları belirlenecek bir onay akışı ile kapatılabilir. Bağımsız aksiyon açılabilir.

Risk Değerlendirme

Uygulama üzerinde muhtemel uygunsuzluklar, riskler ve alınacak önlemler için risk havuzu, uygunsuzluk havuzu ve önlem havuzu vardır. Son kullanıcı; uygunsuzluk, risk ve önlem girişlerini yalnızca bu havuzlardan seçeceği kayıtlar ile yapar. Söz konusu havuzlar, yetki verilecek personel tarafından gerektiğinde yeni kayıt girişleri yapılmak suretiyle geliştirilebilir. Son kullanıcı personel tarafından risk kaydı açılmak istendiğinde bir iş akışı çalışmalı ve ilgili talep, kurum tarafından yetkilendirilecek bir personelin onayına düşer. Kayıt açma talebi uygun bulunduğu takdirde kayıt açılabilir. Risk grupları (60 yaş üstü, gece vardiyası kadın çalışan, emzikli, engelli vb.) oluşturulur. Ana Birim ve Alt Birim seviyesinde risk hesabı yapılabilir. Uygulama üzerinde 5*5 , Fine&Kinney gibi parametrik risk değerlendirme metotları vardır. Tespit edilen risk konuları için uygulama üzerinde DÖF oluşturabilir, sorumlu atanabilir, termin verilebilir, Aksiyon takibi yapılabilir, Aksiyon kapatma ve onay mekanizmaları vardır. Aksama veya gecikme durumunda uygulama tarafından çeşitli kanallar ile sorumlu ve yöneticilere uyarı gönderilebilir. Her bir risk kalemi için tüm Alt Birimlerdeki tamamlanma durumu Ana Birim tarafından kalem kalem ve her Alt Birim için ayrı ayrı görüntülenebilir. (Örnek: Hangi Alt Birimlerde elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olup olmadığının gösterimi ya da X Alt Birimdeki risk kalemleri bazında son durumun gösterimi gibi)

Toplantı resmi

Acil Durum

Uygulama üzerinde acil durum raporlarına ait tarih, hazırlayan kişi, geçerlilik süreleri vb bilgileri içeren yönetim planları oluşturulabilir. Uygulama üzerinde ana birim ve alt birimlere ait acil durumlar tanımlanabilir. Acil durum anında alınacak tedbirler, müdahale ve tahliye prosedürleri tanımlanabilir. Acil durum ekiplerinin belirlenebilmeli ve ekip görevleri tanımlanabilir. Acil durumlara yönelik her türlü dosya ve resim, ilgili acil durum kaydına eklenebilir. Acil durum irtibat numaraları kayıtlıdır ayrıca kroki ve planlar eklenebilir. Acil durum raporunun oluşturulma tarihi baz alınarak ve yasal süre parametresine göre raporun geçerlilik tarihi dolmadan önce ilgili uzmanlara / personele geçerlilik süresinin dolacağına dair uyarı verilebilir.

Tatbikat

Tatbikatlar için tarih, saat, yer, kapsam vb. gibi bilgileri içeren kayıt formu oluşturulabilir. Tatbikat senaryosunun, planını ve tatbikat sonu değerlendirmesi yapılabilir. Tatbikata katılacak ekipler belirlenip mail yolu ile ekip üyelerine bildirimi yapılabilir. Tatbikatlara yönelik her türlü dosya ve resim, ilgili tatbikat kaydına eklenebilir. Tatbikatta saptanan uygunsuzluklar, DÖF kaydı açılmak suretiyle takip edilebilir. Tatbikat raporunun oluşturulma tarihi baz alınarak ve yasal süre parametresine göre raporun geçerlilik tarihi dolmadan önce ilgili uzmanlara / personele geçerlilik süresinin dolacağına dair uyarı gönderilebilir.

Kurul

Bir personel, birden fazla kurulun üyesi olarak atanabilir. Uygulama, mevzuatta belirtilen asgari süreden önce kurul üyelerine toplantı gündemlerini, toplantı yer ve zamanını mail yoluyla iletilebilir. Kurul toplantılarında görüşülmesi amacıyla kurul üyeleri uygulama üzerinden toplantı gündemi oluşturabilir. Kurul toplantılarında alınan kararlar uygulama üzerinde kayıt altına alınabilir. Kurul kararlarından takip gerektirenler için DÖF kaydı açılabilir, sorumlu atanabilir ve Aksiyon alınması gereken termin tarihleri belirlenebilir. Bir kurul toplantısında alınan kararlar otomatik olarak bir sonraki kurul toplantısının gündemi olarak atanabilir.

Eğitim

Uygulama üzerinde, verilecek eğitimlerin kaydının tutulup planlama ve takibi yapılabilir. Mevzuat gereği tüm ya da bir kısım personele verilmesi gereken eğitimlerin listesi uygulamada vardır. Mevzuat gereği verilecek eğitimler dışında verilmesi planlanan diğer ISG eğitimleri için de uygulama üzerinde kayıt oluşturulabilir, takip yapılabilir. Personel bazında eğitim takibi (alması gereken eğitimler, aldığı eğitimler vb.) yapılabilir . Eğitim alacak personele eğitimden belli bir süre önce eğitim detayları (zaman, yer vb.) hakkında bildirimler yapılabilir. Eğitim alan personel için sertifika basımı yapılabilir. Eğitimlerle ilgili her türlü yasal uyarılar, eğitim tanıtımı ve planlaması sistemde otomatik oluşturulabilir. Eğitimler personel, grup, görev ve eğitim içeriği bazında sorgulanıp takip edilir.

Alt İşveren

Uygulama, taşeron çalışmalarının ve çalışanlarının takibini yapmaya elverişlidir. Uygulama üzerinde taşeron personel kaydı açılması esnasında uygulama tarafından Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden kimlik kontrolü yapılır. Taşeron veya çalışanından alınan belgelerden geçerlilik süresi dolanlar ya da yakın bir tarihte dolacaklar için uyarı mekanizması vardır.

Ziyaretçi

İş yerinize dışarıdan veya içeriden gelen ziyaretçilerin takibi kapıdan girişleri öncesinde bir haberleşme ve/veya onay mekanizması ile yapılabilir.

Personel resmi

Personel

Personel uygulamaya, domain kullanıcı bilgilerinden bağımsız olarak yeni bir kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Personelin uygulamaya giriş zamanı ve IP bilgileri ile girişin ardından uygulama üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve hareketleri loglanabilir. Uygulama üzerinde sınırsız sayıda kullanıcı grubu (yöneticiler, tüm personel, tüm iş yeri hekimleri, şube hekimleri vb.) tanımlanabilir. Kullanıcılar birden fazla kullanıcı grubuna dâhil edilebilir. Tek kullanıcı için yapılabilen yetkilendirmeler kullanıcı grupları bazında da aynen yapılabilir. İK uygulaması entegrasyonu ile mevcut her personel ve yeni işe başlayacak personel için uygulama üzerinde otomatik oluşturulur. İşten ayrılan personelin kaydı pasif hale çekilmelidir ancak sanal dosyası kayıt altında kalır. Uygulama üzerinde sınırsız sayıda kullanıcı tanımlanabilir. İK entegrasyonundan bağımsız olarak manuel olarak da sanal dosya oluşturulabilir ve gerektiğinde pasif hale getirilebilir. İK entegrasyonu sayesinde işe yeni başlayan ve lokasyonu değişen personelin konumlandırılacağı Alt Birim otomatik olarak sistem tarafından belirlenir. Ancak gerektiği durumlarda uygulama üzerinden yeni personelin konumlandırılacağı Alt Birim manuel olarak da belirlenebilir ve konumlandırıldığı Alt Birim değiştirilebilir. Personel, birim değişikliği durumunda İK entegrasyonu yardımıyla otomatik olarak yeni yerinde konumlandırılır. Personelin sisteme girilmiş bilgileri yeni yerinde de ulaşılabilir. İşe alım süreci ile personellerin; belgeleri, muayenesi, eğitimi, KKD ’si gibi belirlediğiniz silsile ile kontrol yapılabilmektedir.

Kullanıcı ve kullanıcı grupları bazında yetkilendirme (modüle erişim yetkileri, fonksiyonu kullanabilme yetkileri vb.) yapılabilir. Bir kullanıcı ya da kullanıcı grubu birden fazla birimde aynı ya da farklı seviyede yetkilendirilebilir. Birim bazında yetkilendirme yapılabilir. (Alt Birim yetkilileri Ana Birim ya da diğer Alt Birim kayıtlarına ulaşamaz, bazı fonksiyonlar Alt Birimlere kapatılabilir vb.) Alt Birimler, birbirinden bağımsız olarak farklı şekilde ve seviyede yetkilendirilebilir.

Raporlama

Personel bazlı raporlama yapılabilir. (X personelinin sağlık sorunları, aldığı eğitimler, üzerindeki DÖF kayıtları vb.) (Mesleki hastalığı bulunan personeller, mevzuat gereği alınması gereken eğitim almayan personeller, işe giriş muayenesi olmayan personeller vb.) Birim bazlı raporlama yapılabilir.(Yangın söndürme tüpü olmayan alt birimler, acil durum planı olan alt birimler vb.) Hem birim bazlı ve hem de kümülatif olarak kayıtlar raporlanabilir. Hem birim bazlı hem de kümülatif olarak DÖF ler (İçerik, alınacak akiyon, Aksiyon alacak personel, termin vb. detayda) ve son durum bilgileri (Alınan Aksiyonlar, planlanan Aksiyon tamamlanma ya da DÖF kapatılma tarihi vb detayda) raporlanabilir. Sistem içerisinde bulunan her ekran/ modül ile ilgili yönetimsel raporlama alınarak kurumunuzun ayrıntılı veri dökümünü elde edebilir ve kurumunuzun o konu ile ilgili durumunu net verilerle değerlendirmeye alabilirsiniz.

Arge360

Arge360, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.

Tüm sorun ve ihtiyaçlar için hızlı geri dönüşler sağlamak amacıyla on-line destek ile firmalarımızla sürekli bağlantı halindeyiz. Kurumsal değerlerimizle geliştirdiğimiz müşteri memnuniyeti anlayışımızın temel dayanağı güvendir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak yaratıcı çözümler sunar ve ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmetler geliştirilir.

REFERANSLAR

400.000'den fazla çalışanın yönetimi yazılımlarımız tarafından sağlanmaktadır.

Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi
Referans resmi

İletişim

ESENTEPE MAH. KASAP SK. 6/5 ŞİŞLİ, İSTANBUL
(850) 214 33 38
info@arge360.com